Loading...
Verzekeringen 2018-06-22T13:45:29+00:00

Verzekeringen

Particulier

Iedereen heeft te maken met schadeverzekeringen. Opstal, inboedel, caravan of de verplichte WA (wettelijke aansprakelijkheids) voor uw auto of motor; ze zullen u niet onbekend zijn. De polissen verdwijnen vaak in een map en komen er niet meer uit. Dat is jammer, omdat screenen van uw verzekeringspakket om te zien wat wel en wat niet relevant is voor uw situatie, erg belangrijk is. Samen met u kijken we welke risico’s u zelf kunt dragen en voor welke risico’s u zich liever zou willen verzekeren. Dit houdt verband met de risico’s in het leven.

Wat zijn de financiële gevolgen als u ziek of werkloos wordt? Wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of de financiële consequenties voor uw nabestaanden als u komt te overlijden? Ook praktische zaken als het risico van brand, diefstal komen te sprake. Denk aan uw woonhuis, inboedel, auto en aansprakelijkheidsrisico en rechtsbijstand.

Wij kijken expliciet of de verzekerde bedragen juist en up-to-date zijn. Zijn de bedragen te hoog verzekerd of zijn er dubbele dekkingen dan worden deze aangepast. Te hoge premie betalen is immers volstrekt onnodig. U zal van ons daarom een advies opmaat ontvangen.

Zakelijk

Het bedrijfsleven kent vele unieke risico’s, zoals risico’s met betrekking tot het bedrijfspand, de inventaris, bedrijfsschade, aansprakelijkheidsrisico, rechtsbijstand en het wagenpark. Dit vraagt om maatwerk. In alle gevallen dient het advies op maat gesneden te zijn en afgestemd op uw onderneming.

Neem contact op